Historische Vereniging Zweeloo

2014 Balans

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO
Balans per 31 december 2014
DEBETCREDIT
31-12-201331-12-201431-12-201331-12-2014
tegoed betaalrekening €       752,77 €      636,77 kapitaal vereniging € 6.609,73 €    9.279,94
tegoed spaarrekening €    4.612,86 €   7.677,14 reservering activiteiten €            – €       365,00
kas €       325,60 €      194,84 nog te betalen kosten bank €      11,00 €         27,67
achterstallige contributie ₁) €       456,00 €      174,00 vooruit betaalde contributies €    241,50 €       354,00
voorraad boeken “schilders”en”smid” €       100,00 €        50,00 nog te betalen nota’s €            – €              –
nog te ontvangen verkochte boeken €           5,00 €          6,00 af te schrijven contrubutie ¹) €    456,00 €         90,00
inventaris ³) €           1,00 €   1.026,00 afschrijving inventaris €            – €       342,00
bibliotheek €           1,00 €          1,00
te ontvangen rente €         64,00 €        42,86
te ontvangen bijdragen van derden  ²) €    1.000,00 €      650,00
 €    7.318,23 € 10.458,61 € 7.318,23 €  10.458,61
₁) over 2014
²) 2013 Rabobank, 2014 VRTB
³) tv, dvd, laptop samen € 1026,00, afschrijven in 3 jaar.