Historische Vereniging Zweeloo

2014 Staat van Baten en Lasten

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO
Staat van baten en lasten 2014 VOORLOPIG
INKOMSTEN  UITGAVEN
werkelijkbegroting   werkelijkwerkelijkbegrotingwerkelijk
201320142014201320142014
contributie ¹) €    9.387,50 €      8.750,00 €   9.009,50verenigingskosten  ²) €   1.385,61 €    1.250,00 €   1.534,77
rente €       113,22 €           65,00 €        64,28redactie oet ‘t carspel €   6.847,88 €    4.750,00 €   5.056,25
subsidie €               – €         350,00 €              –lezingen €        88,19 €       350,00 €      190,00
verkopen €       980,67 €         300,00 €      481,52huur €   2.400,00 €    2.400,00 €   2.400,00
inkomsten activiteiten €    2.373,70 €                – €   2.303,40activiteiten ³) €   3.538,46 €    1.350,00 €      710,16
sponsoring €      1.000,00 €      850,00inkoop boeken €      210,00 €               – €              –
reservering activiteiten €       365,00 €      365,00
saldo: geraamd tekort €    1.616,05saldo: overschot €   2.452,52
totaal €  14.471,14 €    10.465,00 € 12.708,70totaal € 14.470,14 €  10.465,00 € 12.708,70
¹) vooruit betaald 2015 €               328,50²) inclusief € 562,95 voor laptop
   achterstalling 2013 €                 78,00³) inclusief € 462,99 voor tv en dvd
2014 €            8.603,00
   niet betaald 2014 €               174,00
 €            8.777,00