Historische Vereniging Zweeloo

2015 Balans

Balans per 31 december 2015
DEBETCREDIT
31-12-201431-12-201531-12-201431-12-2015
tegoed betaalrekening €       636,77 €      292,42 kapitaal vereniging €   9.279,94 €    8.582,50
tegoed spaarrekening €   7.677,14 €   8.520,00 reservering activiteiten €      365,00 €       515,00
kas €       194,84 €          0,01 nog te betalen kosten bank €        27,67 €         60,00
achterstallige contributie  ¹) €       174,00 €      132,00 vooruit betaalde contributies €      354,00 €       354,00
voorraad boeken “schilders”en”smid” €         50,00 €      100,00 nog te betalen nota’s €              – €         79,30
nog te ontvangen verkochte boeken €           6,00 €                – af te schrijven contrubutie €        90,00 €              –
inventaris €   1.026,00 €      684,00 afschrijving inventaris ¹) €      342,00 €       684,00
bibliotheek €           1,00 €          1,00
te ontvangen rente €         42,86 €        45,37
te ontvangen bijdragen van derden  ²) €       650,00 €      500,00
 € 10.458,61 € 10.274,80 € 10.458,61 €  10.274,80
1) 7 leden hebben nog niet betaald per 31-12-1015¹) afschrijving van € 1026,00 in 3 jaar
²) sponsoring toegezegd   € 900,00   over 2 jaar € 684,00
                     ontvangen      € 400,00
                     te ontvangen € 500,00