Historische Vereniging Zweeloo

2015 Staat van Baten en Lasten

Staat van baten en lasten 2015
INKOMSTEN  UITGAVEN
werkelijkbegroting   werkelijkwerkelijkbegrotingwerkelijk
201420152015201420152015
contributie ¹) €    9.009,50 €      8.250,00 €   9.049,50verenigingskosten ¹) €   1.534,77 €    1.250,00 €   1.698,69
rente €           64,28 €           40,00 €        42,86redactie oet ‘t carspel €   5.056,25 €    5.150,00 €   5.798,92
subsidie ²) €                – €      1.000,00 €      512,97lezingen €      190,00 €       250,00 €      269,95
verkopen €         481,52 €         610,00 €      604,50huur €   2.400,00 €    2.400,00 €   2.400,00
inkomsten activiteiten €      2.303,40 €         500,00 €      450,41activiteiten €      710,16 €    1.800,00 €      300,83
sponsoring €         850,00 €         900,00 €      400,00inkoop boeken €              – €       300,00 €      375,00
reservering activiteiten €      365,00 €       150,00 €      150,00
afschrijving inventaris ²) €              – €               – €      342,00
saldo: te kort €      275,15 €   2.452,52
totaal €    12.708,70 €    11.300,00 € 11.335,39totaal € 12.708,70 €  11.300,00 € 11.335,39
         ¹) vooruit betaald 2016 €         354,00¹) inclusief € 1000,00 retour 2015 naar VTRB
                  achterstallig 2014 €            84,00
contributie inkomsten 2015 €       8.611,50²) afschrijving op computer en tv. In 3 jaar.
                 niet betaald 2015 €         132,00   per jaar jaar € 342,00
 ²) bijdrage VTRB voor 2014