Historische Vereniging Zweeloo
  • _ Algemene ledenvergadering 2021 _ 11 jun , 2021

    Met de blijvende onzekerheid over het coronavirus heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering van februari 2021 voorlopig te verplaatsen naar september 2021. Voor jaarstukken zie kopje: Over 2020, onder kopje: Jaarvergadering.Nieuws
Oet ‘t Carspel Sweel nummer 67
20 apr, 2021

In het april nummer van 2021 staan de volgende artikelen: Particuliere dorsmachine in Aalden, 92 jaar Coöperatieve Dorsvereniging/Werktuig vereniging Zweeloo, Rechtsgeding op de Brink dl. 2, Wel woonden daor?, De Franse tijd (1795-1813) dl. 4


Oet ‘t Carspel Sweel nummer 66
17 jan, 2021

In het decembernummer van 2020 staan de volgende artikelen: Diaconie en Armenzorg – deel 2, Rechtsgeding op de brink van Aalden, De beginjaren van Atilla, Turf, jenever en achterdocht, een borrel als beloning, De Franse tijd (1795-1813) – deel 3.


Bijdrage Dorpsbelangen Zweeloo
7 dec, 2020

De Historische Vereniging Zweeloo heeft van Dorpsbelangen Zweeloo een bijdrag van € 500,- ontvangen. Ook dit bedrag wordt ingezet voor de aanschaf van nieuwe vitrinekasten en een ladenkast.


Agenda

  • Er zijn geen gebeurtenissen