Historische Vereniging Zweeloo
  • _ Algemene ledenvergadering 2021 _ 11 dec , 2020

    Met de blijvende onzekerheid over het coronavirus heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering van februari 2021 voorlopig te verplaatsen naar september 2021.Nieuws
Oet ‘t Carspel Sweel nummer 67
20 apr, 2021

In het april nummer van 2021 staan de volgende artikelen: Particuliere dorsmachine in Aalden, 92 jaar Coöperatieve Dorsvereniging/Werktuig vereniging Zweeloo, Rechtsgeding op de Brink dl. 2, Wel woonden daor?, De Franse tijd (1795-1813) dl. 4


Oet ‘t Carspel Sweel nummer 66
17 jan, 2021

In het decembernummer van 2020 staan de volgende artikelen: Diaconie en Armenzorg – deel 2, Rechtsgeding op de brink van Aalden, De beginjaren van Atilla, Turf, jenever en achterdocht, een borrel als beloning, De Franse tijd (1795-1813) – deel 3.


Bijdrage Dorpsbelangen Zweeloo
7 dec, 2020

De Historische Vereniging Zweeloo heeft van Dorpsbelangen Zweeloo een bijdrag van € 500,- ontvangen. Ook dit bedrag wordt ingezet voor de aanschaf van nieuwe vitrinekasten en een ladenkast.


Agenda

  • Er zijn geen gebeurtenissen