Historische Vereniging Zweeloo

2016 Balans

Balans per 31 december 2016
DEBETCREDIT
31-12-201531-12-201631-12-201531-12-2016
tegoed betaalrekening € 292,42 €   1.956,38 kapitaal vereniging €   8.582,50 €    8.915,87
tegoed spaarrekening €8.520,00 €   7.465,37 reservering activiteiten €      515,00 €       665,00
kas €         0,01 €      115,76 nog te betalen kosten bank €        60,00 €         10,65
achterstallige contributie  1) €    132,00 €      174,00 vooruit betaalde contributies €      354,00 €       460,50
voorraad boeken “schilders”en”smid” €   100,00 €        75,00 nog te betalen nota’s €        79,30 €       240,71
nog te ontvangen verkochte boeken af te schrijven contrubutie €              – €         36,00
inventaris  2) €   684,00 €   1.320,00 reservering inventaris €      684,00 €    1.356,00
bibliotheek €         1,00 €          1,00
te ontvangen rente €       45,37 €        15,22
te ontvangen bijdragen van derden 3) €   500,00 €      562,00
 €10.274,80 € 11.684,73 € 10.274,80 €  11.684,73
1) 9 leden hebben nog niet betaald per 31-12-1016
    een lid ook nog voor 2015
2) aanschaf 2016    € 1320,003) financiele bijdragen toegezegd          € 1312,00
    ontvangen                                               €  750,00
    te ontvangen                                          €   562,00