Historische Vereniging Zweeloo

2016 staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2016
INKOMSTEN  UITGAVEN
werkelijkbegroting   werkelijkwerkelijkbegrotingwerkelijk
201520162016201520162016
contributie €9.049,50 €    8.900,00 €   8.944,60verenigingskosten €   1.698,69 €    1.000,00 €   1.058,70
rente €      42,86 €           40,00 €        45,37redactie oet ‘t carspel €   5.798,92 €    5.310,00 €   4.903,74
subsidie 1) €     512,97 €      1.312,00 €      750,00lezingen €      269,95 €       350,00 €      180,40
verkopen €    604,50 €         500,00 €      651,42huur €  2.400,00 €   2.400,00 €   2.400,00
inkomsten activiteiten €     450,41 €        400,00 €      170,65activiteiten €      300,83 €   2.000,00 €   1.894,12
sponsoring €   400,00 €         550,00 €      600,00inkoop boeken €      375,00 p.m.
reservering activiteiten €      150,00 €       150,00 €      150,00
afschrijving inventaris €      342,00 €       150,00 €      672,00
saldo: te kort €     275,15 €        96,92saldo: overschot €       342,00
totaal €11.335,39 €    11.702,00 € 11.258,96totaal € 11.335,39 €  11.702,00 € 11.258,96
1)  bijdrage VTRB en RABO