Historische Vereniging Zweeloo

2017 balans

Balans per 31 december 2017
DEBETCREDIT
31-12-201631-12-201731-12-201631-12-2017
tegoed betaalrekening €    1.956,38 €      555,35 kapitaal vereniging €   8.915,87 €    8.981,50
tegoed spaarrekening €    7.465,37 €   9.480,59 reservering activiteiten €      665,00 €       815,00
kas €       115,76 €        12,69 nog te betalen kosten bank €        10,65 €         10,90
achterstallige contributie €       174,00 €              – vooruit betaalde contributies €      460,50 €       451,50
voorraad boeken “schilders”en”smid” €         75,00 €        50,00 nog te betalen nota’s €      240,71 €       267,50
nog te ontvangen verkochte boeken €              – af te schrijven contrubutie €        36,00 €              –
inventaris €    1.320,00 €   2.418,00 reservering inventaris €   1.356,00 €    2.043,00
bibliotheek/boekenbon €           1,00 €        51,00
te ontvangen rente €         15,22 €          1,77
te ontvangen bijdragen van derden €       562,00 €              –
 €  11.684,73 € 12.569,40 € 11.684,73 €  12.569,40