Historische Vereniging Zweeloo

2017 begroting

2017 Begroting
INKOMSTEN  UITGAVEN
begroting   werkelijk    begrotingbegrotingwerkelijkbegroting
201620162017201620162017
contributie €   8.900,00 €      8.934,61 €   8.750,00verenigingskosten € 1.000,00 €    1.058,70 €       900,00
rente €         40,00 €           45,37 €          15,00redactie oet ‘t carspel €  5.310,00 €    4.903,74 €   5.000,00
subsidie  1) €     1.312,00 €         750,00 €   1.000,00lezingen €     350,00 €       180,40 €       200,00
verkopen €       500,00 €         606,42 €      400,00huur € 2.400,00 €   2.400,00 €   2.400,00
inkomsten activiteiten €       400,00 €         170,65 €      250,00activiteiten  2) € 2.000,00 €    1.894,12 €    2.100,00
sponsoring €       550,00 €        600,00 €      400,00inkoop boeken
reservering activiteiten €     150,00 €       150,00 €       150,00
afschrijving inventaris €     150,00 €      466,00 €       687,00
saldo: overschot €     342,00 €         54,09
saldo: te kort €      622,00
totaal €   11.702,00 €    11.107,05 €  11.437,00totaal €11.702,00 €  11.107,05 €  11.437,00
1) bijdrage VTRB voor copieermachine is reeds toegezegd2) inclusief aanschaf copieermachine € 785,00