Historische Vereniging Zweeloo

2017 Staat van Baten en Lasten

Staat van baten en lasten 2017
INKOMSTEN  UITGAVEN
   werkelijkbegroting   werkelijkwerkelijkbegrotingwerkelijk
201620172017201620172017
contributie €       8.944,60 €      8.750,00 €    8.697,50verenigingskosten €   1.058,70 €         900,00 €    1.330,99
rente €            45,37 €           15,00 €         15,22redactie oet ‘t carspel €   4.903,74 €    5.000,00 €    5.093,66
subsidie 1) €          750,00 €      1.000,00 €    1.000,00lezingen €      180,40 €         200,00 €       341,02
verkopen €          651,42 €         400,00 €       144,12huur €   2.400,00 €      2.400,00 €    2.400,00
inkomsten activiteiten €          170,65 €         250,00 €       981,33activiteiten 2) €   1.894,12 €      2.100,00 €    1.861,38
sponsoring €          600,00 €         400,00 €       700,00inkoop boeken
reservering activiteiten €      150,00 €         150,00 €       150,00
afschrijving inventaris €      672,00 €         687,00 €       687,00
saldo: te kort €            96,92 €         622,00 €       325,88saldo: overschot
totaal €     11.258,96 €    11.437,00 € 11.864,05totaal € 11.258,96 € 11.437,00 €  11.864,05
1)  bijdrage VTRB2) aanschaf kopieermachine