Historische Vereniging Zweeloo

2018 begroting

2018 Begroting
INKOMSTEN  UITGAVEN
begroting   werkelijk    begrotingbegrotingwerkelijkbegroting
201720172018201720172018
contributie €       8.750,00 €      8.697,50 €      8.200,00verenigingskosten €      900,00 €    1.282,99 €      1.200,00
rente €            15,00 €           15,22 €             2,00redactie oet ‘t carspel €   5.000,00 €    5.093,66 €      5.000,00
subsidie €       1.000,00 €      1.000,00 €                –lezingen €      200,00 €       341,02 €         300,00
verkopen €          400,00 €         144,12 €         200,00huur €   2.400,00 €    2.400,00 €      2.400,00
inkomsten activiteiten €          250,00 €         981,33 €         400,00activiteiten €   2.100,00 €    1.861,38 €         500,00
sponsoring €          400,00 €         700,00 €         700,00kosten uitgaaf boeken 1) €      1.000,00
reservering activiteiten €      150,00 €       150,00 €         150,00
afschrijving inventaris €      687,00 €       687,00 €         687,00
saldo: overschot
saldo: te kort €          622,00 €         277,88 €      1.735,00
totaal €     11.437,00 €    11.816,05 €    11.237,00totaal € 11.437,00 €  11.816,05 €    11.237,00
1) bedrag bedoeld om de uitgave van een boek over de historie van
Zweeloo op te starten